Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Symud ac ehangu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg

Ymgynghoriad ar symud ac ehangu arfaethedig ar Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg

 
Ar 23 Ionawr 2020, cytunodd Cabinet Cyngor Caerdydd ar gynigion i wneud y canlynol: 

 
  • Drosglwyddo Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg i safle newydd ar y datblygiad tai newydd yn St Edeyrn 
  • Cynyddu nifer y lleoedd yn yr ysgol o 105 lle i 210 lle
  • Ymestyn ystod oedran yr ysgol o 4-11 i 3-11 gan greu meithrinfa yn yr ysgol i alluogi cynnig 48 lle rhan amser.

 Daw’r newidiadau arfaethedig i rym o fis Medi 2021.