Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwella darpariaeth arbenigol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol 2018-19

​Ar 05 Gorffennaf 2018, cytunodd Cabinet Cyngor Caerdydd i gynigion i wneud y canlynol: 

  • Cynyddu lle yn Ysgol Tŷ Gwyn ar gyfer hyd at 198 o ddisgyblion 
  • Newid math yr angen addysgol arbennig y mae Ysgol Meadowbank yn darparu ar ei gyfer o: ‘anghenion iaith lleferydd a chyfathrebu’ i ‘anghenion iaith lleferydd a chyfathrebu ac anableddau dysgu cymhleth’ 
  • Dirwyn y Ganolfan Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Allensbank i ben yn raddol, gan gau'r dosbarth ym mis Gorffennaf 2020, neu pan fydd yr holl ddisgyblion presennol wedi cwblhau eu cyfnod cynradd, os yw hynny’n gynt. Agor dosbarth ymyrraeth gynnar ag wyth lle i blant ag anghenion iaith a lleferydd yn Ysgol Allensbank, gan dderbyn y garfan gyntaf ym mis Medi 2019. 
  • Agor canolfan adnoddau arbenigol yn Ysgol Pwll Coch yn cynnig hyd at 10 lle i ddechrau, ond gyda modd cynyddu hynny i 20 yn y dyfodol, wrth i’r galw gynyddu. 
  • Cynyddu niferoedd y llefydd yn y CAA yn Ysgol Glantaf i 30 lle. Addasu a gwella’r lle ar gyfer niferoedd uwch.
     

Gweld copi o adroddiad y Cabinet​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd 
Gweld copi o’r llythyrau penderfyniad (741kb PDF) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Ymgynghoriad Chwefror / Mawrth 2018


Mae cynnydd yn y boblogaeth yn golygu bod nifer cynyddol o ddysgwyr angen lleoedd mewn ysgol arbennig neu ganolfan adnoddau arbenigol.  

Ar hyn o bryd mae gan Gaerdydd 7 o ysgolion arbennig sy'n darparu ar gyfer anghenion addysgol 570 o ddisgyblion 4-19 mlwydd oed. 

Mae nifer o newidiadau yn cael eu cynnig, i ehangu ac mewn rhai achosion addasu lefel y ddarpariaeth bresennol i ddiwallu’r angen hwn.

Crynodeb o’r cynigion (611kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dweud eich dweud


Mae eich barn yn bwysig ac rydym am i chi ddweud eich barn wrthym am y newidiadau arfaethedig. 

Mae sesiynau galw heibio wedi’u trefnu lle bydd swyddogion y Cyngor ar gael i  egluro’r newidiadau arfaethedig ac ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych:
​Dyddiad ac amser​Lleoliad
Dydd Mercher 7 Chwefror 10am - 12 hanner dydd ​Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Dydd Llun​​ 12 Chwefror 12 hanner dydd - 2pm Hyb ​STAR
Dydd Gwener 9 Chwefror 10am - 12 hanner dydd​ ​Hyb y Tyllgoed
Dydd Iau 15 Chwefror 5pm - 7pm​ ​Llyfrgell Canolog
Dydd Llun 19 Chwefror 10am - 12 hanner dydd​Hyb Llaneirwg*
Dydd Mawrth 20 Chwefror 3pm - 5pm ​Llyfrgell Penylan
Dydd Mawrth 27 Chwefror 10am - 12 hanner dydd​ Hyb ​Grangetown
Dydd Llun 5 Mawrth 10am - 12 hanner dydd​ ​Hyb Trelai a Chaerau
Dydd Mercher 7 Mawrth 10am - 12 hanner dyddHyb ​Llanisien
Dydd Iau 8 Mawrth 2pm - 4pm​​​ ​Hyb Llanedern yn 'The Powerhouse'
*ar hyn o bryd yn gweithredu o Ganolfan Fenter Llaneirwg (gyferbyn â’r hyb)​​​​​​​