Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgol Arbennig The Court

​​​​​​​​​​​Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar newidiadau i ddarparu lleoedd ysgol gynradd arbennig o ansawdd uchel i blant ag Anghenion Iechyd a Lles Emosiynol a lleoedd Canolfan Adnoddau Arbenigol ar gyfer plant ag anghenion dysgu cymhleth.


​Mae’r cyfnod ymgynghori wedi’i ymestyn i 17 Ionawr 2022. 

Bydd pob ymateb sydd eisoes wedi’i gyflwyno i’r ymgynghoriad yn dal i gael ei ystyried. Os oes gennych unrhyw sylwadau pellach gallwch ymateb cyn yr amser hwn.

Rydym wedi trefnu cyfarfod ar-lein ychwanegol i siarad drwy’r newidiadau a gynigir.​

Beth sy’n cael ei gynnig?
Er mwyn ateb y galw am ddarpariaeth arbenigol oedran cynradd, cynigir:
  • ​​​​Cynyddu capasiti Ysgol Arbennig The Court o 42 i 72 o leoedd.  Byddai'r ysgol yn trosglwyddo i lety adeiladu newydd ar safle Ysgol Gynradd y Tyllgoed ac i safle presennol Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg, yn Llanrhymni, gyda 36 o ddisgyblion ar bob safle o fis Medi 2025
  • Sefydlu Canolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) 20 lle ar gyfer plant oed cynradd ag Anghenion Dysgu Cymhleth yn Ysgol Gynradd Moorland o fis Medi 2022.​​

Dweud eich dweud​

Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori yn nodi’r manylion arfaethedig.​Fel rhan o’r ymgynghoriad rydym wedi trefnu cyfarfodydd ar-lein y gallwch eu mynychu lle caiff y newidiadau rydym yn eu cynnig eu hesbonio.  Cewch gyfle i ofyn cwestiynau fel rhan o'r sesiynau hyn.  
​​Ymgynghoriad
​Dyddiad a Amser
​Lleoliad
​Cyfarfod Cyhoeddus
Dydd Iau 9 Rhagfyr​ 2021 5pm

Cyfarfod Microsoft Teams
​Sesiynau galw heibio
​Ar gais drwy e-bost​
​​Cyfarfod Microsoft Teams
Os hoffech fynd i gyfarfod ar-lein cysylltwch â ni drwy e-bost ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ gan gadarnhau i ba gyfarfod yr hoffech fynd ac fe anfonwn ddolen atoch a chyfarwyddiadau ar sut y gallwch ddod i'r cyfarfod.

Fel arall, os oes gennych unrhyw ymholiad neu os hoffech gael anfon copi caled o’r ddogfen ymgynghori atoch yn uniongyrchol, cysylltwch a ni. ​​029 2087 2720