Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Darpariaeth Anghenion Dysgu Cymhleth a Chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistiaeth

​​​​​​Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar newidiadau i gynnig lleoedd o ansawdd uchel i ddysgwyr 3-19 oed sydd ag anghenion dysgu cymhleth a Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistiaeth

Beth sy’n cael ei gynnig​​​​Er mwyn ateb y galw cynyddol am leoedd mewn ysgolion arbennig a chanolfannau adnoddau arbenigol i ddysgwyr 3-19 oed sydd ag Anghenion Dysgu Cymhleth a Chyflwr ar y Sbectrwm Awtistiaeth, mae'r Cyngor yn cynnig cynyddu nifer y lleoedd Anghenion Dysgu Ychwanegol mewn amrywiaeth o ysgolion arbennig, ysgolion cynradd ac uwchradd o fis Medi 2022.

Dweud eich dweud ​Gallwch lawrlwytho copi o'r dogfennau ymgynghori sy’n nodi manylion y newidiadau arfaethedig
Yn rhan o’r ymgynghoriad rydym wedi trefnu cyfarfodydd ar-lein y gallwch fynd iddynt lle caiff y newidiadau rydym yn eu cynnig eu hesbonio.   

Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau fel rhan o'r sesiynau hyn.  
Sesiynau ymgynghori
Ymgynghoriad
Dyddiad ac Amser
Lleoliad
Cyfarfod Cyhoeddus Ar-​lein  

Dydd Mercher 19 Ionawr 2022
5:30pm
Ar-lein drwy Microsoft Teams 
Sesiwn galw heibio ar-lein 
Ar gais drwy e-bostio​ ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk

Ar-lein drwy Microsoft Teams 


Os hoffech fynd i gyfarfod ar-lein e-bostiwch ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk gan gadarnhau’r cyfarfod yr hoffech fynd iddo, a byddwn yn rhoi dolen i chi yn ogystal â chyfarwyddiadau’n esbonio sut y gallwch gael mynediad i'r cyfarfod.  

Fel arall, os oes unrhyw ymholiad gennych neu os hoffech i ni anfon copi caled o’r ddogfen ymgynghori atoch yn uniongyrchol, cysylltwch â ni. 


​​​