Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Darpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

​Ystyrir bod gan blentyn neu berson ifanc anghenion dysgu ychwanegol​ os oes ganddo anawsterau sy'n cael effaith hirdymor sylweddol ar ei ddysgu. 

Efallai y bydd ganddo: anawsterau gyda dysgu, cyfathrebu a rhyngweithio, anabledd corfforol neu synhwyraidd, neu anawsterau ymddygiadol, emosiynol a datblygu cymdeithasol. 

Roedd ADY gynt yn cael ei adnabod fel anghenion addysgol arbennig. 

Er mwyn bodloni’r galw cynyddol, rydym yn yn ymgynghori ar newidiadau i ddarparu lleoedd ysgol arbenigol cynradd ac uwchradd o ansawdd uchel. 

Gallwch weld y cynigion presennol: 


Ymgynghoriadau blaenorol 
© 2022 Cyngor Caerdydd