Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynigion Ysgol Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan

​​​​​​​​Lleoedd ysgol gynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd


Mae'r Cyngor yn cynnig newidiadau i ddarpariaeth yr ysgolion cynradd sy'n gwasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd

Byddai’r newidiadau arfaethedig yn: 

  • Cynyddu nifer y lleoedd cynradd cyfrwng Cymraeg sy'n gwasanaethu dalgylch presennol Ysgol Mynydd Bychan
  • Lleihau nifer y lleoedd gwag cyfrwng Saesneg sy’n gwasanaethu dalgylchoedd ysgolion cynradd  Allensbank, Albany a Gladstone ar y cyd


Mae’r Cyngor yn cynnig:

  • Cynyddu nifer y lleoedd yn Ysgol Mynydd Bychan o 192  o leoedd i 315 o leoedd o fis Medi 2022
  • Lleihau Ysgol Gynradd Allensbank o 315 o leoedd i 210 o leoedd, gan gadw’r ddarpariaeth feithrin ac ADY, o fis Medi 2022


Rydym hefyd yn ceisio barn ar sut i sicrhau cydbwysedd priodol o leoedd ysgol gynradd Cymraeg a Saesneg i wasanaethu'r ardal yn y tymor hir.

Bydd y safbwyntiau hyn yn helpu i lywio'r modd y trefnir ysgolion sy'n gwasanaethu'r ardal yn y dyfodol.

Dweud eich dweud

Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori  yn nodi manylion y newidiadau arfaethedig a lleisio eich barn drwy’r dulliau canlynol: 


Dyddiadau Cyfarfodydd Ymgynghori  


Fel rhan o’r ymgynghoriad rydym wedi trefnu cyfarfodydd ar-lein y gallwch eu mynychu lle bydd y newidiadau rydym yn eu cynnig yn cael eu hesbonio.  Cewch gyfle i ofyn cwestiynau fel rhan o'r sesiynau hyn.

Dyddiadau Cyfarfodydd Ymgynghori
​​Natur yr Ymgynghoriad
​​Dyddiad/Amser 
Cyfarfod cyhoeddus ar-lein
​Dydd Mercher 03 Mawrth 5:30pm – 7pm
Cyfarfod cyhoeddus ar-lein
​Dydd Llun 08 Mawrth 5:30pm – 7pm​
​Sesiwn galw heibio
​Dydd LLun 08 Mawrth 10am – 3pm
​Sesiwn galw heibio
​Dydd Mawrth 09 Mawrth 10am – 3pm
​Sesiwn galw heibio
​Dydd Mercher 10 Mawrth 10am – 3pm
​Sesiwn galw heibio
​Dydd Iau 11 Mawrth 10am – 3pm
Sesiwn galw heibio
​Dydd Gwener 12 Mawrth 10am – 3pm

Mae sesiynau galw heibio yn cael eu cynnal ar-lein drwy Teams neu dros y ffôn.  Trefnwch apwyntiad drwy ffonio 029 2087 2720 neu e-bostio ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk ​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Os hoffech fynychu cyfarfod ar-lein cysylltwch â ni drwy e-bost at ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd cadarnhau pa gyfarfod yr hoffech fod yn bresennol a byddwn yn darparu dolen a chyfarwyddiadau ar sut y gallwch gael mynediad i'r cyfarfod.

Bydd yr ymgynghoriad yn dod i ben ar 19 Mawrth 2021.

Fel arall, os hoffech gael copi caled o’r ddogfen ymgynghori wedi’i hanfon atoch yn uniongyrchol, cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion. 

Gallwch gysylltu â nhw dros e-bost neu ar y ffôn:
Dros y ffôn: 029 2087 2720 


​​