Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Mae tuedd wedi bod tuag at beidio â llenwi lleoedd mewn ysgolion arbennig ar gyfer anghenion iaith a lleferydd fel rhan o duedd genedlaethol tuag at gynhwysiant.  Yn ogystal â hynny, mae’r gofyn hwn am leoedd ysgolion arbennig neu Adnoddau Arbennig ar gyfer plant cynradd ag ymddygiadau heriol wedi cynyddu. 


Er mwyn ymateb i’r newid hwn, mae’r Cyngor bellach yn ymgynghori ar y cynigion canlynol: 


  • Cau Ysgol Arbennig Meadowbank o fis Medi 2017 ymlaen
  • Parhau i gynnal Canolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) yn Ysgol Allensbank ond atal derbyn disgyblion ag anawsterau iaith a lleferydd.  Ail-bennu hyn yn CAA ar gyfer disgyblion ag anhwylderau sbectrwm awtistig.
  • Parhau i gynnal Canolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) yn Ysgol Y Tyllgoed ond atal derbyn disgyblion â datganiadau ar gyfer anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol.  Ail-bennu hyn yn Ddosbarth Ymyrraeth Gynnar.
  • Cynnal y dosbarthiadau arbenigol yn Nglan Yr Afon (Newid Disgyblion yn Rheolaidd) a Springwood (Dosbarth Meithrin Plant), ond eu hail-lansio’n Ddosbarthiadau Ymyrraeth Gynnar.  
  • Cydnabod pedair ysgol gynradd ychwanegol mewn lleoliadau amrywiol ar draws y ddinas, i gynnal Dosbarthiadau Ymyrraeth Gynnar.  Bydd yn rhaid ystyried y llety addas sydd ar gael a sut y dosberthir ysgolion ar draws y ddinas.  Bydd angen rhagor o ymgynghori cyn dod i benderfyniad terfynol. 


Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg rhwng 11 Chwefror 2016 a 23 Mawrth 2016. 


Nodwch fod y dyddiad ar gyfer derbyn ymatebion i'r ymgynghoriad wedi cael ei ymestyn i 6 Ebrill, 2016. 


Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen sy’n nodi’r newidiadau (2mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd arfaethedig ac anfon eich barn yn y ffyrdd canlynol:

neu


Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi wrth i’r cynlluniau symud yn eu blaen, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser cysylltwch â ni.