Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Mae galw cynyddol wedi bod am leoedd cynradd Saesneg yn Radur a Pentre-poeth yn y pum mlynedd diwethaf.  


Fel mesur dros dro i ateb y galw, darparwyd lleoedd ychwanegol trwy gyfuniad o leoliadau presennol a dros dro yn Ysgol Gynradd Radur ers mis Medi 2012.


Mae rhagfynegiadau’n dangos y bydd y galw hwn am leoedd yn parhau ac mae’r Cyngor yn ymgynghori ar gynnig i gynyddu nifer y lleoedd cynradd Saesneg trwy:


  • ​Gynyddu capasiti Ysgol Gynradd Radur i alluogi’r ysgol i dderbyn hyd at 60 o ddisgyblion o fis Medi 2017.


Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus o 10 Hydref i 21 Tachwedd 2016


Dweud eich dweud


Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen ymgynghori Ysgol Gynradd Radur (1MB PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​  sy’n nodi’r newid arfaethedig a rhannu eich barn fel a ganlyn:Fel arall dewch i un o'r cyfarfodydd isod:


​​Cyfarfod Dyddiad/Amser ​Lleoliad
Cyfarfod Cyhoeddus  20 Hydref 2016
7 – 8:30pm 
Ysgol Gynradd Radur
​Sesiwn galw heibio ​2 Tachwedd 2016
11am - 1pm
​ Llyfrgell Radur​

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion:


Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Ystafell 422
Neuadd y Sir
Caerdydd
 CF10 4UW


029 2087 2720


Ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk​