Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Cynhelir ymgynghoriad ar y cynnig i drosglwyddo Ysgol Uwchradd Glyn Derw i safle Cymunedol Llanfihangel o fis Ionawr 2016.  Byddai’r ysgolion yn parhau fel ysgolion unigol, dan eu Ffederasiwn presennol, ond byddent yn rhannu adeiladau. 
 
Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn o 12 Chwefror 2015 tan 25 Mawrth 2015.  
 
 
 
neu
 
 
Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi wrth i’r cynlluniau fynd rhagddynt, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser cysylltwch â ni.

© 2022 Cyngor Caerdydd