Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Un o’r prif flaenoriaethau addysg i blant a phobl ifanc yng Nghaerdydd yw lefel dda o gyrhaeddiad addysgol.   Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i dorri’r cysylltiad rhwng anfantais a chyrhaeddiad addysgol.   Wrth gydnabod y materion penodol sy’n benodol i gyrhaeddiad CA4 yn ardaloedd Trelái a Chaerau mae’r Cyngor nawr yn ymgynghori ar gynnig i:   

  • Gau Ysgol Uwchradd Glyn Derw a Choleg Cymunedol Llanfihangel (Ffederasiwn Glyn Derw a Llanfihangel) o 31 Awst 2017. 
  • Sefydlu ysgol uwchradd gymunedol cyfrwng Saesneg 11-18 newydd i wasanaethu ardaloedd Caerau a Threlái o 01 Medi 2017 
  • Trosglwyddo'r ysgol uwchradd newydd i safle newydd ar safle Ysgol Uwchradd Glyn Derw o fis Medi 2018 

Byddai’r ysgol yn y lle cyntaf ar safle Coleg Cymunedol Llanfihangel cyn symud i’r safle newydd ar safle Ysgol Uwchradd Glyn Derw o fis Medi 2018.  Cynigir i’r ysgol fod yn un ag 8DM gyda photensial i gael ei hehangu pe bai angen yn y dyfodol. 

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg rhwng 12 Hydref 2015 a 23 Tachwedd 2015.  

Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen Ymgynghoriad ysgolion Golrllewin Caerdydd (4.3Mb PDF) ​sy’n nodi’r newidiadau arfaethedig ac anfon eich barn yn y ffyrdd canlynol:


neu

  • ​E-bost: ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk 
  • Post: Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, Ystafell 219, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW
  • Ffoniwch: (029) 2087 2720

Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi wrth i’r cynlluniau symud yn eu blaen, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser cysylltwch â ni.


Lleoliad y Safle/Cynllun Dangosol