Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Er mwyn delio â'r diffyg lleoedd ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn wardiau Adamsdown a Sblot mae’r Cyngor nawr yn ymgynghori ar gynigion i:  

  • ​Ddarparu 30 o leoedd ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg ychwanegol fesul grŵp blwyddyn
  • Darparu 30 o leoedd ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg ychwanegol fesul grŵp blwyddyn
  • Darparu lleoedd meithrin rhan amser cyfrwng Saesneg ychwanegol 
  • Darparu lleoedd meithrin rhan amser cyfrwng Cymraeg ychwanegol 


Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg rhwng 12 Hydref 2015 a 23 Tachwedd 2015. 

Gallwch lawrlwytho copi (1.5mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd o’r ddogfen sy’n nodi’r newidiadau arfaethedig ac anfon eich barn yn y ffyrdd canlynol:


  • ​E-bost: ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk
  • Post: Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, Ystafell 219, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW
  • Ffoniwch: (029) 2087 2720

​Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi wrth i’r cynlluniau symud yn eu blaen, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser cysylltwch â ni.

Lleoliad y Safle/Cynllun Dangosol