Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Er mwyn asesu prinder lleoedd ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn ac o amgylch Butetown, Treganna, Grangetown a Glan-yr-afon, mae'r Cyngor bellach yn ymgynghori ar y cynigion canlynol: 


  • Darparu 60/69 (yn dibynnu ar yr opsiwn) o leoedd ysgolion cynradd cyfrwng Saesneg ychwanegol fesul grŵp blwyddyn
  • Darparu 60 o leoedd ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg ychwanegol fesul grŵp blwyddyn
  • Darparu hyd at 80 o leoedd ysgolion meithrin rhan amser cyfrwng Saesneg ychwanegol a hyd at 80 o ysgolion meithrin rhan amser cyfrwng Cymraeg ychwanegolBydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn rhedeg rhwng 07 Medi 2015 a 19 Hydref 2015.  


Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen sy’n nodi’r newidiadau arfaethedig (2.54mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ac anfon eich barn yn y ffyrdd canlynol:

neu


Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi wrth i’r cynlluniau symud yn eu blaen, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser cysylltwch â ni.

Lleoliad y Safle/Cynlluniau Dangosol