Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

  • Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf

  • Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr

  • Ysgol Pencae 


Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o'r galw am lefydd mewn ysgolion a'r llefydd sydd ar gynnig, rydym nawr yn ymgynghori ar adolygu’r trefniadau dalgylch ar gyfer yr ysgolion uchod.


Yn bresennol, mae Ysgol Pencae’n gwasanaethu ardal sy’n cynnwys rhannau o Dreganna, Y Tyllgoed, Llandaf a Glan-yr-afon. Mae dalgylch cyfan Ysgol Pencae o fewn dalgylch uwchradd Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.


Gweld dalgylchoedd ysgolion cynradd Cymraeg Caerdydd​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  ar y map.

Gweld dalgylchoedd ysgol uwchradd Cymraeg Caerdydd​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  ar y map.​

 

Mae’r rhagfynegiadau'n dangos y bydd y galw am lefydd cyfrwng Cymraeg o fewn dalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn fwy na nifer y llefydd sydd ar gael er mwyn dechrau yn yr ysgol ym mis Medi 2017, tra bod y galw am lefydd yn nalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn llai na nifer y llefydd sydd ar gynnig yn yr ysgol. 


Felly cynigir trosglwyddo Ysgol Pencae o ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr i ddalgylch Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Nod y newidiadau a gynigir yw taro cydbwysedd rhwng dalgylchoedd diwygiedig y ddwy ysgol.


Lawrlwythwch copi o fap y dalgylch ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd sy’n manylu ar ddalgylchoedd arfaethedig y byddent yn cael eu gweithredu ym mis Medi 2017.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dweud eich Dweud​​


Mae eich barn a’ch syniadau yn bwysig. Os hoffech ymateb i’r ymgynghoriad erbyn dydd Mawrth 1 Mawrth 2016 cysylltwch naill ai trwy anfon e-bost at ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu ymateb i:


Rheolwr Cynllunio Trefniadau Ysgolion
Ystafell 219
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW . 


Fel dewis arall os oes cwestiwn gennych ffoniwch 029 2087 2917.​