Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Ystyriwyd adroddiad gan Gabinet y Cyngor ar 28 Mai a nododd argymhellion yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd yn gynharach yn y flwyddyn ar gynnig o ran darpariaeth ysgol uwchradd yng Ngorllewin Caerdydd. 

Mae’r Cabinet wedi cytuno i’r Cyngor fwrw ymlaen gyda'r cam nesaf a chyflwyno Hysbysiad Statudol cyfreithiol er mwyn:


Aeth yr hysbysiad statudol yn fyw ar 12 Mehefin 2015 ac mae ar gael i’w weld yma 

Bydd yr hysbysiad yn caniatáu cyfnod o 28 diwrnod o’r dyddiad cyhoeddi ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol i’r cynnig. 

Dylid anfon gwrthwynebiadau at y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyngor Sir Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW.

Gellir hefyd anfon gwrthwynebiadau at Gyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyngor Sir Caerdydd i’r cyfeiriad e-bost canlynol:

ymatebionYsgolion@caerdydd.gov.uk  

Noder bod yn rhaid i unrhyw wrthwynebiadau a anfonir drwy e-bost gynnwys enw llawn a chyfeiriad post y sawl sy’n gwrthwynebu.