Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

​Er mwyn gallu darparu digon o leoedd i ateb y galw am leoedd cynradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn Ystum Taf a’r cyffiniau mae’r Cyngor bellach yn ymgynghori ar y cynigion canlynol i:

 

  • Uno Ysgol Gynradd Gabalfa sydd ag 1 Dosbarth Mynediad gyda meithrinfa â 24 lle cyfwerth â llawn amser o fis Medi 2017.
  • Sefydlu Ysgol Glan Ceubal yn barhaol ar ei safle presennol yn Colwill Road, Gabalfa, CF14 2PQ gydag 1 Dosbarth Mynediad o fis Medi 2016.
  • Ymestyn ystod oedran Ysgol Glan Ceubal o 4-11 i 3-11 a fyddai’n golygu bod angen sefydlu 48 lle meithrin rhan amser o fis Ionawr 2016.

Cynhelir yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn o 12 Chwefror 2015 tan 25 Mawrth 2015.  
 
Gallwch lawrlwytho copi o’r ddogfen (3.7MB PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddyn nodi manylion y newidiadau arfaethedig a lleisio eich barn yn y ffyrdd canlynol:
 
neu
 
Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi wrth i’r cynlluniau fynd rhagddynt, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser cysylltwch â ni.
 
* Y ffigurau presenoldeb ar gyfer 2013 yw: Ysgol Gynradd Gabalfa 93% Ysgol Glan Ceubal 93.2%
© 2022 Cyngor Caerdydd