Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

  • Ysgol Uwchradd Cantonian

  • Ysgol Uwchradd Fitzalan

  • Ysgol Gynradd Kitchener

  • Ysgol Gynradd Lansdowne

  • Ysgol Gynradd Radnor

  • Ysgol Gynradd Severn


Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o'r galw am lefydd mewn ysgolion a'r llefydd sydd ar gynnig, rydym nawr yn ymgynghori ar adolygu’r trefniadau dalgylch ar gyfer yr ysgolion uchod.

 

Yn bresennol mae Ysgolion Cynradd Kitchener, Lansdowne, Radnor a Severn yn gwasanaethu ardaloedd sy’n cynnwys rhannau o Dreganna, Llandaf a Glan-yr-afon. Mae dalgylch y pedair ysgol gynradd hyn o fewn dalgylch uwchradd Ysgol Uwchradd Fitzalan.


Gweld dalgylchoedd ysgolion cynradd cyfrwng Seasneg Caerdydd​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  ar y map. 

Gweld dalgylchoedd ysgolion uwchradd cyfrwng Seasneg Caerdydd​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  ar y map.​

 

Mae’r rhagfynegiadau’n dangos y bydd y galw am lefydd cyfrwng Saesneg o fewn dalgylch Ysgol Uwchradd Fitzalan yn fwy na nifer y llefydd sydd ar gael er mwyn dechrau yn yr ysgol, tra mae’r galw am lefydd yn nalgylch Ysgol Uwchradd Cantonian yn llai na nifer y llefydd sydd ar gael yn yr ysgol.

 

Nod y newidiadau a gynigir ydy taro cydbwysedd rhwng dalgylchoedd diwygiedig y ddwy ysgol uwchradd, a hefyd rhwng dalgylchoedd Ysgolion Cynradd Kitchener, Lansdowne, Radnor a Severn.

 

Cynigir newid ffiniau dalgylchoedd Ysgolion Cynradd Lansdowne, Kitchener a Severn fel bod:


  • ​rhan o ddalgylch presennol Lansdowne yn trosglwyddo i ddalgylch Ysgol Gynradd Kitchener;

  • rhan o ddalgylch presennol Kitchener yn trosglwyddo i ddalgylch Ysgol Gynradd Severn.

 

Byddai gweddill dalgylchoedd Ysgol Gynradd Lansdowne ac Ysgol Gynradd Radnor hefyd yn trosglwyddo o ddalgylch uwchradd Ysgol Uwchradd Fitzalan i ddalgylch Ysgol Uwchradd Cantonian.

 

Lawrlwythwch copi o fap y dalgylch ysgolion cynradd  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddsy’n manylu ar ddalgylchoedd arfaethedig y byddent yn cael eu gweithredu ym mis Medi 2017.

 

Lawrlwythwch copi o fap y dalgylch ysgolion uwchradd  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddsy’n manylu ar ddalgylchoedd arfaethedig y byddent yn cael eu gweithredu ym mis Medi 2017.​​Dweud eich Dweud​​


Mae eich barn a’ch syniadau yn bwysig. Os hoffech ymateb i’r ymgynghoriad erbyn dydd Mawrth 1 Mawrth 2016 cysylltwch naill ai trwy anfon e-bost at ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk​​​ neu ymateb i:


Rheolwr Cynllunio Trefniadau Ysgolion

Ystafell 219

Neuadd y Sir

Caerdydd 

CF10 4UW . 


Fel dewis arall os oes cwestiwn gennych ffoniwch 029 2087 2917.​