Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

​Helpwch ni i lunio darpariaeth addysg gynradd yn eich ardal chi!

 

Nid oes digon o leoedd mewn ysgolion cynradd yn ardaloedd Butetown, Treganna, Grangetown a Glan-yr-afon (‘y Pedair Ward').

 

Mae ymarfer ymgynghori cyhoeddus yn cael ei gynnal i holi eich barn ar safleoedd posibl i'w datblygu a fyddai'n galluogi'r Cyngor i gynnig mwy o leoedd cynradd i wasanaethu'r ardaloedd hyn.

 

Rydyn ni am i chi ddweud eich dweud.  Nod y gwaith ymgysylltu yw: 

 

  • Rhoi dealltwriaeth i bobl o'r safleoedd a nodwyd fel rhai a allai fod yn addas ar gyfer darpariaeth gynradd newydd / ymestyn darpariaeth;
  • Deall prif ofidiau pobl am y safleoedd a nodwyd;
  • Nodi anghenion a dyheadau pobl ynghylch addysg gynradd yn eu hardal;
  • Rhoi cyfle i bobl i awgrymu pam y dylid ystyried unrhyw safleoedd eraill;
  • Annog pobl i ddylanwadu ar benderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. 

 

    Bydd y gwaith ymgysylltu cyhoeddus yn rhedeg rhwng 8 Mai a 18 Mehefin 2014.

 

Gallwch lawrlwytho copi o'r ddogfen (1.85mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn nodi manylion y newidiadau arfaethedig a lleisio eich barn. Gallwch hefyd ateb cwestiwn ethnigrwydd (437kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Sesiynau galw heibio yn y gymuned

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Math o gyfarfod

Dydd Llun 19 Mai

10am i 12pm

Llyfrgell Grangetown

Sesiwn galw heibio

Dydd Llun 19 Mai

6pm i 8pm

Canolfan Gymunedol Butetown

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Mercher 21 Mai

5pm i 7pm

Llyfrgell Treganna

Sesiwn galw heibio

Dydd Llun 2 Mehefin

6:30pm i 8:30pm

Canolfan Hamdden Channel View

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Mawrth 3 Mehefin

11am i 1pm

Canolfan Gymunedol Butetown

Sesiwn galw heibio

Dydd Iau 5 Mehefin

6:30 pm i 8:30pm

Neuadd Gymunedol Treganna

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Llun 9 Mehefin

12pm i 2pm

Yr Hyb, Sgwâr Loudoun

Sesiwn galw heibio

* Dydd Llun 9 Mehefin

6pm i 8pm

Canolfan Gymunedol Butetown

Cyfarfod Cyhoeddus

Dydd Mawrth 10 Mehefin

12pm i 2pm

Neuadd Gymunedol Treganna

Sesiwn galw heibio

Dydd Mercher 11 Mehefin

12pm i 2pm

Canolfan Hamdden Channel View

Sesiwn galw heibio


 

Ffon: 029 2087 2720

 

Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Ystafell 219
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW