Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o'r cyflenwad o leoedd ysgol a'r galw amdanynt, rydym wrthi'n cynnal ymgynghoriad ar ddiwygio dalgylchoedd cyfrwng Cymraeg Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof ac Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod y Garth.

 

Mae Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof yn gwasanaethu ardal helaeth yng ngorllewin y ddinas gan gynnwys rhannau o Drelái, y Tyllgoed, Llandaf, Radur, Pentre-poeth.

 

Ar hyn o bryd mae'r uned cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod y Garth yn gwasanaethu dalgylch sy'n cynnwys Gwaelod y Garth a Thongwynlais yng Nghaerdydd, a hefyd rhai ardaloedd yn Rhondda Cynon Taf sy'n cynnwys Ffynnon Taf a Nantgarw.

 

Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Awdurdod Addysg Lleol Rhondda Cynon Taf hefyd yn gwasanaethu disgyblion yn yr ardaloedd hyn yn Rhondda Cynon Taf, ac felly gellir ystyried eu bod yn byw yn nalgylchoedd dwy ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd.

 

Nod y newidiadau arfaethedig i'r dalgylchoedd yw dileu'r anghysondeb hwn o ran trefniadau derbyn, a tharo cydbwysedd rhwng dalgylchoedd diwygiedig Ysgol Gymraeg Coed-y-Gof ac Ysgol Gynradd Gymraeg Gwaelod y Garth.

 

Bydd yr holl ddisgyblion sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf yn cadw'r hawl i fynegi dewis i gael eu derbyn i Ysgol Gynradd Gwaelod y Garth.

 

Mae copi o fap y dalgylch sy'n dangos y newidiadau a gynigir i'w rhoi ar waith ym mis Medi 2015 ar gael fan hyn.

 

Fel arall, os hoffech weld copi o fap dalgylch ysgol unigol, cysylltwch â'r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ar 029 2087 2917.

 

Mae eich barn a'ch safbwyntiau'n bwysig. Os hoffech ymateb i'r ymgynghoriad cysylltwch drwy e-bostio ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu ymateb i Graham Dalton, Rheolwr Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, Ystafell 213, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW erbyn dydd Gwener 28 Chwefror 2014. Fel arall, os oes ymholiad gennych ffoniwch 029 2087 2917.