Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Cyhoeddi Hysbysiad Statudol Cyfreithiol ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd ym Mhontprennau

Ystyriwyd adroddiad (414kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd gan Gabinet y Cyngor ar 16 Ionawr 2014 a oedd yn nodi'r argymhellion yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd ddiwedd y llynedd.

 

Mae'r Cabinet wedi cytuno i'r Cyngor symud ymlaen i'r cam nesaf a chyhoeddi Hysbysiad Statudol cyfreithiol i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd â 2 ddosbarth mynediad fel cyfleuster mewn adeilad newydd wedi'i gyfuno â'r ganolfan gymunedol bresennol ym Mhontprennau, yn Heol Pontprennau, Pontprennau, Caerdydd, CF23 8LL.

 

Aeth yr hysbysiad statudol yn fyw ar 3 Chwefror 2014 a gellir ei weld yma (20.9kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Bydd yr hysbysiad yn caniatáu cyfnod o 28 diwrnod o'r dyddiad cyhoeddi ar gyfer cyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol i'r cynigion.

 

Dylid anfon gwrthwynebiadau at y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyngor Sir Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW.

 

Gellir hefyd anfon gwrthwynebiadau at y Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyngor Sir Caerdydd, gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost canlynol: ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk.