Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Fel rhan o adolygiad parhaus y Cyngor o nifer y lleoedd ysgol sydd ar gael a'r galw amdanynt, rydym wrthi'n cynnal ymgynghoriad ar ddiwygio dalgylchoedd yr ysgolion cymunedol cyfrwng Saesneg sy'n gwasanaethu ardaloedd Ystum Taf a'r Eglwys Newydd. Gwasanaethir yr ardaloedd hyn gan yr ysgolion canlynol ar hyn o bryd:

 

  • Ysgol Gynradd Coryton
  • Ysgol Gynradd Gabalfa
  • Ysgol Gynradd Hawthorn
  • Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd

 

Ers sefydlu Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd ym mis Medi 2012, mae nifer o ddisgyblion wedi'u derbyn i'r ysgol yn sgil apêl statudol annibynnol i'r ysgol. Mae'r Cyngor yn dymuno lleihau'r ansicrwydd hwn o ran y trefniadau derbyn sydd wedi achosi anawsterau i rieni ac ysgolion yn yr ardal.

 

Gan hynny mae'r newidiadau a gynigir yn ceisio taro cydbwysedd rhwng dalgylchoedd Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gynradd yr Eglwys Newydd.

 

Mae copi o fap y dalgylch sy'n dangos y newidiadau a gynigir i'w rhoi ar waith ym mis Medi 2015 ar gael fan hyn.

 

Ni chynigir gwneud unrhyw newidiadau i ddalgylchoedd Ysgol Gynradd Coryton nac Ysgol Gynradd Hawthorn.

 

Os hoffech weld copi o fap dalgylch ysgol unigol, cysylltwch â'r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ar 029 2087 2917.

 

Mae eich barn a'ch safbwyntiau'n bwysig. Os hoffech ymateb i'r ymgynghoriad cysylltwch drwy e-bostio ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu ymateb i Graham Dalton, Rheolwr Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, Ystafell 213, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW erbyn dydd Gwener 28 Chwefror 2014. Fel arall, os oes ymholiad gennych ffoniwch 029 2087 2917.