Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn Hydref 2013, rhoddodd Cabinet y Cyngor ganiatâd I swyddogion gyhoeddi hysbysiad statudol i sefydlu ysgol gynradd gymunedol Saesneg newydd â 2 ddosbarth mynediad gyda meithrinfa mewn adeilad newydd wedi'i gyfuno â'r ganolfan gymunedol bresennol ym Mhontprennau, o fis Medi 2015.

 

Os, yn dilyn cyhoeddi'r hysbysiad statudol, bydd y Cyngor yn gweithredu'r cynnig bydd yn rhaid adolygu dalgylchoedd ysgolion. Rydym felly'n ymgynghori ar sefydlu dalgylch ysgol ar gyfer yr ysgol newydd arfaethedig ym Mhontprennau, ac yn adolygu dalgylchoedd ysgolion cynradd Saesneg cyfagos. Cynigir y newidiadau er mwyn cyflawni cydbwysedd rhwng dalgylch yr ysgol newydd arfaethedig, a dalgylchoedd diwygiedig Ysgol Gynradd Bryn Celyn ac Ysgol Gynradd Glyncoed.

 

Mae copi o fap y dalgylch sy'n dangos y newidiadau a gynigir i'w rhoi ar waith ym mis Medi 2015 ar gael fan hyn.

 

Fel arall, os hoffech weld copi o fap dalgylch ysgol unigol, cysylltwch â'r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion ar 029 2087 2917.

 

Mae eich barn a'ch safbwyntiau'n bwysig. Os hoffech ymateb i'r ymgynghoriad cysylltwch drwy un ai e-bostio ymatebysgolion@caerdydd.gov.uk neu ymateb i Graham Dalton, Rheolwr Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion, Ystafell 213, Neuadd y Sir, Caerdydd CF10 4UW erbyn dydd Gwener 28 Chwefror 2014. Fel arall, os oes ymholiad gennych ffoniwch 029 2087 2917.