Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Yn gynharach eleni, ysgrifennom atoch yn amlinellu cynnig i ymateb i'r galw am lefydd cynradd Cymraeg yn y rhannau hyn o Gaerdydd.

 

Cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn y gwanwyn a gofynnais am eich barn ar ehangu Pwll Coch o ddau ddosbarth mynediad i dri dosbarth mynediad, gan wneud y trefniadau dros dro i dderbyn hyd at 90 o blant o oedran dosbarth derbyn yn drefniadau parhaol.

 

Cawsom 169 o ymatebion i'r cynnig hwn drwy lythyrau, negeseuon e-bost, cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio.

 

Ystyriwyd y farn a fynegwyd yn ofalus iawn, a chaiff adroddiad ei gyflwyno gerbron Cyfarfod y Cabinet ddydd Llun 22 Gorffennaf a fydd yn argymell ymgynghoriad cyhoeddus, i ddechrau ym mis Medi 2013, ar gynnig i droi'r ehangiad dros dro yn Ysgol Gymraeg Pwll Coch yn ehangiad parhaol, gan dderbyn hyd at 90 o ddisgyblion yn y dosbarth derbyn o fis Medi 2014 ond gan gynnwys buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd i ehangu adeilad yr ysgol.

 

Mae'r cynigion yn ymwneud ag ehangu'r ysgol gam wrth gam, a chodi adeiladau parhaol a fydd yn galluogi i 90 o blant gael eu derbyn yn y flwyddyn derbyn o 2014, gan orffen y gwaith ehangu erbyn mis Medi 2015.

 

Bydd yr adroddiad ar gael ar Galendr y Cyfarfod yn http://new.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Cynghorwyr-a-chyfarfodydd/ yr wythnos hon.

 

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am benderfyniad y Cabinet ar yr argymhelliad i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus a bydd y Cyngor yn dal i gefnogi staff a Llywodraethwyr yn yr ysgol i sicrhau bod addysg a lles plant yn parhau'n flaenoriaeth.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau gallwch gysylltu â'r Tîm Ad-drefnu Ysgolion drwy e-bostio ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu ffonio 029 2087 2720.