Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Yn dilyn hysbysiad cyhoeddus, cyhoeddwyd hysbysiad statudol ar 16 Mai 2013 gan gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Babyddol San Ffransis:

 

  • Sefydlu meithrinfa ac ymestyn ystod oedran Ysgol Gynradd Babyddol San Ffransis o 4-11 oed i 3-11 oed.

 

Mae'r hysbysiad yn caniatáu cyfnod o un mis o'r dyddiad cyhoeddi i gyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol i'r cynigion. Oni ddaw unrhyw wrthwynebiadau ffurfiol i'r cynnig bydd Corff Llywodraethu Ysgol Gynradd Babyddol San Ffransis yn penderfynu p'un ai i weithredu'r cynnig. Os ceir unrhyw wrthwynebiadau i'r cynnig, cânt eu cyfeirio at Lywodraeth Cymru, a bydd y Gweinidog Addysg yn gwneud y penderfyniad terfynol.

 

Lawrlwytho'r hysbysiad.