Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Ysgol Gynradd Cyfrwng Saesneg Yr Eglwys Newydd

 

Kier Construction Gorllewin Cymru yw'r prif gontractwyr sy'n ymgymryd â'r gwaith o rannol ddymchwel Ysgol Gynradd Yr Eglwys Newydd, ei hailwampio a'i chodi o'r newydd.

 

Bydd Gareth a'i dîm yn hapus i drafod unrhyw broblemau felly mae croeso i chi gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion sydd ar waelod y dudalen.

 

Newyddion Diweddaraf

 

  • Y Prif Fynedfa - cwblhawyd
  • Cwblhawyd yr hybiau a'u trosglwyddo i'r ysgol, dechreuwyd addysgu
  • Codwyd y dur ar gyfer Cam 2, cwblhawyd y to, dechreuwyd ar y waliau allanol a mewnol

 

Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achoswyd gennym yn ystod y cyfnod hwn.

 

Contractwyr Ystyriol

 

Mae'r safle hwn, ynghyd â phob safle Kier arall, wedi'i gofrestr gyda'r Cynllun Contractwyr Ystyriol (CCS - Considerate Contractors Scheme) Rhif Ffôn: 0800 783 1432. Mae'r cynllun hwn yn hyrwyddo lleihau effaith safleoedd adeiladu ar y gymuned leol a'r ardal o'i chwmpas. Fel rhan o'r broses hon, rydym yn croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych.

 

Mae Gareth Killa (0796575486) a'i dîm bob amser yn hapus i drafod unrhyw broblemau, felly mae croeso i chi gysylltu â nhw ar y rhif ffôn a nodwyd neu'r cyfeiriadau e-bost. Fel arall, os byddai'n well gennych drafod eich sylwadau wyneb yn wyneb, awgrymwn eich bod yn trefnu apwyntiad ag un o aelodau tîm y safle.

 

Gareth Killa - Rheolwr Project

 

Huw Williams - Rheolwr Safle

 

Katie Henton - Rheolwr Safle dan Hyfforddiant

 

Nick Hamersley - Rheolwr Safle Graddedig Kier

 

Blwyddyn Newydd Hapus a Ffyniannus oddi wrth Kier Construction