Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Mae cais cynllunio gyda manylion y cynlluniau ar gyfer yr Ysgol Uwchradd y Dwyrain newydd wedi'i gyflwyno.

 

Mae hyn yn dilyn cymeradwyaeth ym mis Mawrth 2010 gan Weinidog Llywodraeth Cymru dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, Leighton Andrews, ar gyfer cau Ysgolion Uwchradd Llanrhymni a Thredelerch a chreu ysgol uwchradd newydd ar ran o'r caeau a elwir yn Dir Hamdden Tredelerch.

 

Arddangosfa

 

Cynhelir arddangosfa tan 22 Gorffennaf yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain. Mae'r arddangosfa'n dangos manylion amlinellol o'r adeiladau newydd arfaethedig. Caiff copïau eu harddangos yn y lleoliadau canlynol hefyd:

 

  • Ysgol Uwchradd Llanrhymni
  • Ysgol Uwchradd Tredelerch
  • Llyfrgell Llanrhymni
  • Llyfrgell Tredelerch
  • Llyfrgell Llaneirwg
  • ac ym mhob ysgol gynradd fydd yn bwydo'r ysgol newydd.

 

Llawrlwytho copi o'r arddangosfa.

 

Yn ogystal, bydd yna gopïau manwl o'r cais cynllunio yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain ac yn y llefydd canlynol:

 

  • Neuadd y Ddinas - yn y Brif Dderbynfa
  • Llyfrgell Llanrhymni
  • Llyfrgell Tredelerch
  • Llyfrgell Llaneirwg

 

Adborth

 

Os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech i'r Cyngor eu hystyried cyn i benderfyniad gael ei wneud, cysylltwch â 029 2087 1135 neu e-bostiwch developmentmanagement@cardiff.gov.uk erbyn 22 Gorffennaf 2011.