Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Mae adroddiad wedi cael ei gyhoeddi yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus llawn ar ddarpariaeth addysg ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn Nhreganna.

 

Yn gynharach yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd ymgynghoriad llawn gyda'r gymuned i ganfod eu safbwyntiau ar y cynigion drwy ddogfen ymgynghori, cyfarfodydd cyhoeddus, arddangosfeydd a sesiynau galw heibio. Yn y cyfarfod ar 7 Ebrill bydd Gweithrediaeth y Cyngor yn ystyried yr argymhellion canlynol yn seiliedig ar ganfyddiadau'r ymgynghoriad:

 

1. Cymeradwyo cyhoeddi hysbysiad statudol i wneud y canlynol:

 

Trosglwyddo Ysgol Gymraeg Treganna i adeilad newydd fel ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg sy'n derbyn 3 dosbarth y flwyddyn gyda meithrinfa cau Ysgol Tan-yr Eos gyda'r disgyblion yn trosglwyddo i'r Ysgol Gymraeg Treganna estynedig unwaith y bydd ar y safle newydd ac gweithredu'r cynnig o 1 Medi 2013.

 

2. Caniatau swyddogion i ymgynghori ar yr adeg briodol ar ddiwygio dalgylchoedd Ysgol Gymraeg Treganna ac Ysgol Gymraeg Pwll Coch fel yr esbonir yn y ddogfen ymgynghori.

 

Os bydd y Weithrediaeth yn cytuno â'r cynnig, yna bydd hysbysiad cyhoeddus statudol yn cael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses. Cofiwch ymweld â'n gwefan yn rheolaidd i gael rhagor o wybodaeth am ad-drefnu ysgolion www.caerdydd.gov.uk/cynigionysgolion ysgolion ond os oes gennych gwestiwn penodol anfonwch e-bost atom yn y cyfeiriad canlynol ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2087 2720.