Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Mae ymgynghoriad ar Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair a'i chorff llywodraethu yn mynd rhagddo ar gynigion i sefydlu uned feithrin yn yr ysgol.

 

Bydd dogfen ymgynghori yn cael ei dosbarthu, a bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal lle gallwch ofyn cwestiynau a chael rhagor o wybodaeth am y cynnig.

 

Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg tan 23 Mawrth a chynhelir y cyfarfod cyhoeddus ddydd Iau 17 Chwefror am 7:00pm, yn Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair.

 

Beth nesaf?

 

Bydd canfyddiadau'r ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi yn ddiweddarach eleni pan fydd y Corff Llywodraethu yn ystyried yr holl faterion a safbwyntiau sy'n dod i law ac yna'n penderfynu sut i barhau.

 

Byddwn ni'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy gydol y broses ac os bydd gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â'r ysgol dros e-bost i mcolley@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 2022 5680. Neu i gael rhagor o wybodaeth am y cynnig hwn yn benodol, edrychwch ar wefan yr ysgol www.stmarysprm.cardiff.sch.uk neu i gael rhagor o wybodaeth am ad-drefnu ysgolion yn gyffredinol ewch i wefan Cyngor Caerdydd.