Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Mae Gweithrediaeth Cyngor Caerdydd wedi cytuno i ymgynghori ar gynnig i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd â 3 dosbarth y flwyddyn yn Nhreganna, i gwrdd â'r galw cynyddol am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr ardal honno o'r ddinas.

 

Byddai'r cynnig yn golygu y bydd Ysgol Treganna yn trosglwyddo i'r safle newydd ar dir sy'n berchen i'r Cyngor oddi ar Sanatorium Road ac yn ehangu i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg â thri dosbarth y flwyddyn gyda meithrinfa, tra byddai Ysgol Tan yr Eos (sydd wedi'i lleoli yn Ysgol Gynradd Ninian) yn cau, gyda'r disgyblion yn trosglwyddo i'r Ysgol Treganna newydd, fwy.

 

Cynigir hyn er mwyn ateb y galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal, mewn ymateb i wrthwynebiad Prif Weinidog Cymru i gynnig blaenorol i gau Ysgol Gynradd Lansdowne ac adleoli Ysgol Treganna i safle Lansdowne fel ysgol gynradd â dau ddosbarth y flwyddyn.

 

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal ar y cynllun diwygiedig hwn a ddatblygwyd gan swyddogion, i adeiladu ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd sbon gwerth £9m. Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys cyfarfodydd cyhoeddus, sesiynau galw heibio ac arddangosfeydd yn y gymuned leol lle bydd aelodau'r cyhoedd a grwpiau â diddordeb yn gallu rhannu eu safbwyntiau a chyflwyno adborth ar y cynnig.

 

Byddwn yn cysylltu â rhieni yn y dyfodol agos.