Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau ar gynnig Cyngor Caerdydd i leoli Ysgol Feithrin cyfrwng Cymraeg ar safle Ysgol Glan Morfa, yn Sblot. Mae'r cynnig hwn yn ymateb i'r galw lleol am addysg feithrin cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leol.

 

Cynhelir y cyfnod ymgynghori o ddydd Mercher 28 Ebrill i ddydd Gwener 18 Mehefin 2010 ar gyfer y cynnig canlynol:

 

  • Gwneud addasiad rhagnodedig i Ysgol Glan Morfa drwy ymestyn yr ystod oedran o 4-11 i 3-11 a fydd yn galluogi plant oed meithrin i dderbyn addysg yn yr ysgol ac yna trosglwyddo i ddosbarth derbyn yn y mis Medi canlynol
  • Cyflawnir hyn drwy sefydlu uned feithrin 24 lle (rhan amser) yn Ysgol Glan Morfa, a fydd yn gweithredu am un sesiwn dwy awr a hanner y dydd, pum diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor

 

Sut bydd yr ymgynghori'n digwydd?

 

Anfonwyd Dogfen Ymgynghori at rieni a gwarcheidwaid disgyblion, staff a llywodraethwyr yr ysgolion yr effeithir arnynt gan y cynnig, sy'n cynnwys rhagor o wybodaeth am y cynigion, ynghyd â ffurflen adborth ar gyfer eich sylwadau.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio lle bydd aelod o staff wrth law i esbonio'r cynigion yn fanylach a rhoi gwybodaeth i chi ar sut allwch chi ddweud eich dweud.

 

Dyddiadau a Lleoliadau Ymgynghori

 

Ysgol dan Sylw Math o Ymgynghori Amser/Dyddiad Lleoliad
Ysgol Glan Morfa Sesiwn Galw Heibio 10am - 6pm, Dydd Mercher 12 Mai Llyfrgell Sblot
Ysgol Glan Morfa Cyfarfod Cyhoeddus 7:30pm, Dydd Llun 17 Mai Ysgol Glan Morfa
Ysgol Glan Morfa Sesiwn Galw Heibio 8:30am - 9:30am, Dydd Gwener 21 Mai Ysgol Glan Morfa

 

Gall y cyhoedd gyflwyno eu sylwadau am y cynnig mewn cyfarfodydd cyhoeddus, drwy bostio neu e-bostio ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk. Gellir hefyd gyflwyno adborth drwy gwblhau a dychwelyd yr holiadur ar ddiwedd y ddogfen ymgynghori.

 

Lawrlwythwch gopi o'r Ddogfen Ymgynghori.