Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Yn dilyn argymhellion gan y Weithrediaeth i fwrw ymlaen â nifer o gynigion trefnu ysgolion, cyhoeddwyd dau hysbysiad statudol ar 24 Medi 2009:

 

Cyhoeddwyd yr hysbysiad cyntaf gan Gyngor Dinas a Sir Caerdydd i:

 

  • Gau Ysgol Uwchradd Llanedern, Roundwood, Llanedern, Caerdydd, CF23 9US
  • Sefydlu ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ar safle presennol Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, Llanedeyrn Road, Llanedern, Caerdydd, CF23 9DT
  • Bydd yr ysgol cyfrwng Cymraeg yn ysgol gymunedol i fechgyn a merched 11-18 oed. Y bwriad yw y bydd yr ysgol yn dal 1114 o lefydd ar ôl ei chwblhau

 

Cyhoeddwyd yr ail hysbysiad gan gorff llywodraethu Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant i:

 

  • Drosglwyddo Ysgol Uwchradd Yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, Llanedeyrn Road, Llanedern, Caerdydd, CF23 9DT i safle Ysgol Uwchradd Llanedern, Roundwood, Llanedern, Caerdydd, CF23 9DT
  • Cynyddu maint yr ysgol o 1114 o leoedd i 1440
  • Sefydlu darpariaeth i blant ag anghenion addysgol arbennig (nam ar eu golwg)

 

Mae ymateb y Cyngor i'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd yn cynnwys sylwadau gan y Corff Llywodraethu yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant i'r cynigion uchod bellach wedi'i anfon i Lywodraeth Cynulliad Cymru a gellir ei weld drwy ddilyn y dolenni isod:

 

Ymateb i wrthwynebiadau a dderbyniwyd i Hysbysiad Statudol Ysgol Uwchradd Llanedern ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Santes

 

Atodiad 1 - Adroddiadau Estyn ar gyfer Ysgol Uwchradd Llanedern, Ysgol Uwchradd Llanisien ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant:

Atodiad 1a

Atodiad 1b

Atodiad 1c

Atodiad 1d

Atodiad 1e

Atodiad 2 - Cynigion Trefniadaeth Ysgolion - Fframwaith Strategol ar gyfer Rhaglen Gwella Adeiladau Ysgol

Atodiad 3 - Gwybodaeth "Galw Heibio" Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Atodiad 4 - Cwestiynau'r Cyngor

Atodiad 5 - Cofnodion Panel Derbyn Teilo Sant 27 Ionawr 2009