Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyhoeddiadau

Campws dysgu newydd sy'n addas i'r 21ain ganrif ar gyfer dwyrain Caerdydd – Ysgol Uwchradd y Dwyrain ac addysg ôl-16 gan Goleg Caerdydd a’r Fro. Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn datblygu adeilad ysgol modern newydd sy'n addas i’r 21ain ganrif ar gyfer Ysgol Uwchradd y Dwyrain, gydag addysg ôl-16 yn cael ei chynnig gan Goleg Caerdydd a’r Fro ar safle a rennir yn Trowbridge Road, Tredelerch. 

Bydd y bartneriaeth arloesol hon yn codi ein dyheadau i addysg a hyfforddiant yn nwyrain y ddinas, gan gyflwyno cyfleuster ysbrydoledig, cynhwysol a dylanwadol ar gyfer y gymuned gyfan. 

Bydd yn cynnwys:

  • ​Ysgol Uwchradd newydd i ddisgyblion 11 – 16 oed (8 dosbarth mynediad) 
  • Coleg newydd ag addysg ôl-16
  • Ardaloedd i'w defnyddio gan y gymuned gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon aml-ddefnydd 

Mae sesiynau galw heibio wedi’u cyhoeddi i: 

  • ​Roi dealltwriaeth i bobl o'r safle a'r dyluniad arfaethedig;  
  • Nodi unrhyw bryderon a chyfleoedd yn gysylltiedig â'r cynllun;  
  • Nodi anghenion a dyheadau pobl gan gynnwys defnydd cymunedol o’r adeilad newydd;  
  • Rhoi cyfle i bobl ofyn cwestiynau a chael rhagor o wybodaeth  

Disgwylir i’r cyfleuster newydd agor ym mis Medi 2017.


Cynhelir y sesiynau galw heibio cymunedol am bythefnos, o ddydd Llun 5 Ionawr i ddydd Gwener 16 Ionawr 2015 

Dyddiad ​Amser ​Lleoliad
Dydd Mawrth 6 Ionawr​ ​4pm - 6pm Hyb Llanrhymni
Dydd Mercher 7 Ionawr  ​11am - 1pm ​ ​Canolfan Gymunedol Tredelerch
Dydd Iau 8 Ionawr  ​11am - 1pm  Hyb Llaneirwg
Dydd Gwener 9 Ionawr ​10am - 12 canol dydd ​Coleg Caerdydd a’r Fro
Dydd Llun 12 Ionawr ​11am - 1pm  ​Hyb Llanrhymni
Dydd Mawrth 13 Ionawr ​5pm - 7pm  Canolfan Gymunedol Tredelerch
Dydd Mercher 14 Ionawr ​2pm - 4pm  Hyb Llaneirwg​
Dydd Iau 15 Ionawr ​3.30pm - 5.30pm  ​Coleg Caerdydd a’r Fro
 


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech roi eich sylwadau, anfonwch e-bost atom ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk​ 
neu ffoniwch 029 2087 2720

Nid ymgynghoriad ffurfiol yw hwn
​​