Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pam ad-drefnu ysgolion?

Mae'n rhaid i ysgolion yng Nghymru fod mewn cyflwr da ac yn addas i gyflwyno addysg y 21ain Ganrif.

 

Mewn rhai achosion, gellir moderneiddio, atgyweirio, adnewyddu, ehangu ac ail-adeiladu ysgolion yn rhannol i gyflawni'r safonau sydd eu hangen ar gyfer addysgu a dysgu cyfoes.

 

Fodd bynnag, nid yw rhai ysgolion yn y lleoedd priodol bellach, neu maent yn gwneud colled. Felly mae'n bosibl y byddwn yn cynnig codi ysgolion newydd neu newid ysgolion presennol.

 

Bydd Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn cynnwys cymysgedd o'r hen a'r newydd, yn unol ag anghenion lleol a barn y staff, disgyblion a rhieni. Dylai'r safonau ansawdd a gymhwysir ledled Caerdydd sicrhau bod pob ysgol, boed yn newydd neu beidio, yn amgylchedd ardderchog ar gyfer addysgu a dysgu ar ôl buddsoddi ynddi.

© 2022 Cyngor Caerdydd