Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dulliau teithio amgen

Os nad ydych yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim, mae llawer o opsiynau eraill ar gael.

 Weithiau gellir prynu sedd ar wasanaeth bws dan gontract os oes seddi sbâr ar gael ar lwybr bws addas. Cysylltwch â’r Tîm Trafnidiaeth i Deithwyr i gael rhagor o fanylion ar 029 2087 2808.

 

Gwasanaethir Caerdydd gan rwydwaith eang o wasanaethau bysus. 

Gallwch gael gwybodaeth am wasanaethau bws lleol yma​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Mae nifer o orsafoedd rheilffordd yng Nghaerdydd.National Rail ​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd - manylion llwybrau, amserlenni, prisiau a thocynnau tymor.

 

Mae rhagor o wybodaeth, mapiau a llyfrynnau ar gyfer llwybrau beicio a cherdded, gan gynnwys Taith Taf, ar gael gan Gaerdydd Awyr Agoredd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

 


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â ni. 


 

​​

 ler hefyd

​​​​ ​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​