Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Dulliau teithio amgen

Os nad ydych yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim, mae llawer o opsiynau eraill ar gael.

 


Rydym yn rhedeg Gwasanaethau Bysus Ysgolion Countyride i rai ysgolion. Bydd y disgyblion yn talu pris tocyn unffordd wrth fynd ar y bws, neu gallant brynu tocynnau deuffordd a thocynnau amldaith gan y gyrrwr.  

 

Mae tocyn 12 taith yn costio £9. Nid oes angen cadw lle ar y bysus hyn. Bydd y bws yn stopio wrth unrhyw un o’r safleoedd bws cydnabyddedig ar hyd y llwybr ar gais.

Weithiau gellir prynu sedd ar wasanaeth bws dan gontract os oes seddi sbâr ar gael ar lwybr bws addas. Mae hyn yn costio £100 y tymor.

 

Gwasanaethir Caerdydd gan rwydwaith eang o wasanaethau bysus. Gweithredir y rhan fwyaf o wasanaeth bws lleol yng Nghaerdydd gan Fws Caerdydd ​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Mae nifer o orsafoedd rheilffordd yng Nghaerdydd.National Rail ​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  - manylion llwybrau, amserlenni, prisiau a thocynnau tymor.

 

Mae rhagor o wybodaeth, mapiau a llyfrynnau ar gyfer llwybrau beicio a cherdded, gan gynnwys Taith Taf, ar gael gan Gaerdydd Awyr Agoredd ​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  

 


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â ni. 


 

​​

 ler hefyd

​​​​ ​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​
English