Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Llywodraethwyr ysgolion

Mae llywodraethwyr ysgol yn cyfrannu at y ffordd y mae ysgol yn cael ei rhedeg. Gall hyn gynnwys:


  • helpu i benodi pennaeth
  • helpu i godi safonau addysgol yr ysgol.

 

Cysylltu â llywodraethwyr ysgol


Os hoffech gysylltu â llywodraethwyr eich ysgol, cysylltwch ag ysgol eich plentyn.


Gwasanaethau i lywodraethwyr


Rydyn ni’n cynnig cyngor, cymorth, canllawiau, gwybodaeth a hyfforddiant i lywodraethwyr ysgol, penaethiaid a chlercod.

 

 

Dod yn llywodraethwr ysgol


Rhaid i chi fod dros 18 oed i fod yn llywodraethwr ysgol.

 

Ni chewch eich talu am y rôl ond mae’n bosibl y gallwch adhawlio rai o’ch costau. Penderfynir ar hyn gan bob corff llywodraethu unigol.


Gallwch lawrlwytho Ffurflen gais llywodraethwyr. Mae’r ffurflen yn cynnwys rhagor o fanylion am ddod yn llywodraethwr ysgol.


Fel arall, cysylltwch â ni


Gwasanaethau Llywodraethwyr
RHADBOST SWC 2642
Caerdydd
CF10 5GX 


029 2087 2912

 

Oriau Swyddfa

Llun – Iau: 8.30am - 5pm

Dydd Gwener: 8.30am-4.30pm

 

 

 


© 2022 Cyngor Caerdydd