Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar broses ddyrannu ysgolion

Mae’n ofynnol i’r Cyngor adolygu ei drefniadau Derbyn i Ysgolion yn flynyddol.

Cynigiodd Trefniadau Derbyn ar gyfer 2023-2024:

  • Cyfeirio at y panel Dechrau Newydd yn lle'r Panel Plant Anodd eu Lleoli
  • Eglurhad o'r Cynnig Gofal Plant
Ymgynghorodd y Cyngor hefyd ar:

  • Gweithredu proses dderbyn ysgol gynradd gydgysylltiedig ar gyfer y grŵp oedran Derbyn o fis Medi 2023.
  • Cynnwys Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Esgob Llandaf o fewn y broses dderbyn ysgol uwchradd gydgysylltiedig ar gyfer y grŵp oedran Blwyddyn 7 o fis Medi 202.

Cafodd Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2023-2024 eu hystyried gan Gabinet y Cyngor yn ei gyfarfod ar 10 Mawrth 2022.

Yn y cyfarfod hwn cytunodd y Cabinet ar drefniadau Derbyn i Ysgolion 2023/2024 fel y nodir ym Mholisi Derbyn 2023/2024.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion:

Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Ystafell 401,
Neuadd y Sir,
Caerdydd,
CF10 4UW

029 2087 2720


​​​​​​​​​​​