Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Ysgolion a dysgu > Ysgolion > Gwneud cais am le mewn ysgol > Ymgynghoriad ar broses ddyrannu ysgolion

Ymgynghoriad ar broses ddyrannu Ysgolion 2021/22

Mae'n ofynnol i'r Cyngor adolygu ei drefniadau Derbyn Ysgolion yn flynyddol ac mae'n cynnal ymgynghoriad ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2021-2022.  

Mae'r ymgynghoriad yn gyfle i bobl ddysgu am newidiadau arfaethedig i Drefniadau Derbyn i Ysgolion Cyngor Caerdydd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-2022.

Mae'r Trefniadau Derbyn drafft ar gyfer 2021/22 yn cynnig:

  • Newidiadau ar gyfer derbyn plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol, sydd â Chynllun Datblygu Unigol, sy'n cyfateb i newidiadau yn y Cod ADY drafft 
  • Gweithredu trefniadau cydgysylltiedig, gyda Chorff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg ar gyfer derbyn i'r ysgol honno
  • Eglurhad ynghylch pryd y byddai'r Cyngor yn ystyried bod amgylchiadau ymgeisydd wedi newid, ac y byddai cais wedyn yn cael ei ystyried fel cais newydd.
  • Egluro'r amserlenni ar gyfer tynnu'r cynnig o le mewn ysgol yn ôl.

Mae'r Cyngor hefyd yn cynnig y dylid parhau â'r trefniadau derbyn cydgysylltiedig ar gyfer ysgolion uwchradd, sy'n berthnasol i bob ysgol uwchradd gymunedol; Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi; Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd (Ysgol Sefydledig).


Dweud eich dweud

Gallwch lawrlwytho copi o’r Trefniadau Derbyn drafft 2021-2022​ (228kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a dweud eich barn yn y ffyrdd canlynol:​


Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad yw 26 Chwefror 2020. 


I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion:

Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Ystafell 422
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

029 2087 2720​

​​
​​​​​
English