Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar broses ddyrannu ysgolion

Mae'n ofynnol i'r Cyngor adolygu ei drefniadau Derbyn i Ysgolion yn flynyddol. 

Mae'r Trefniadau Derbyn ar gyfer 2024-2025 yn cynnig: 

  • Eglurhad o ran Plant ag ADY sydd â CDU (Cynllun Datblygu Unigol)
  • Eglurhad o ran Yr Ymgeisydd
  • Eglurhad o ran amserlen ar gyfer ymgeisio cyn derbyn lle ysgol ar gyfer ceisiadau 'yn ystod y flwyddyn'
  • Gwybodaeth am drefniadau derbyn ar gyfer Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg​ ac Ysgol Gynradd Groes-wen.

 

Mae'r Cyngor hefyd yn ymgynghori ar: 

  • Gynnwys Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog o fewn y broses dderbyn ysgol uwchradd gydlynol ar gyfer grŵp oedran Blwyddyn 7 o fis Medi 2024. 

Dweud eich dweud

 

Gallwch lawrlwytho copi o'r Trefniadau Derbyn 2024-25 arfaethedig (555kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gallwch hefyd gweld copi o'r ddogfen ymgynghori​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd sy'n nodi'r manylion arfaethedig.

I dweud eich dweud, cwblhewch yr arolwg ar-lein​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Rydym wedi trefnu cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio y gallwch fynd iddynt os hoffech i ni esbonio'r newidiadau arfaethedig i chi. Gallwch hefyd ofyn cwestiynau. 

Os hoffech fynd i gyfarfod ar-lein, cysylltwch â ni drwy e-bost: ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk gan ddweud pa gyfarfod yr hoffech fynd iddo. Byddwn wedyn yn darparu dolen a chyfarwyddiadau ar gyfer mynd i'r cyfarfod.  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Derbyn i Ysgolion: 

Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion

Ystafell 401
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW 

Cysylltu â ni

029 2087 2720
​​


​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd