Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar broses ddyrannu ysgolion

​​Mae'n rhaid i ni adolygu ein trefniadau derbyn i ysgolion bob blwyddyn. 

Cynigiodd Trefniadau Derbyn ar gyfer 2025 i 2026:

  • dileu'r adran am blant sy'n derbyn datganiad o Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) 
  • egluro'r trefniadau derbyn i ysgolion cydlynol
  • egluro newid ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd  
  • diweddaru’r wybodaeth am y trefniadau derbyn ar gyfer Ysgol Gynradd Groes-wen  
  • egluro seiliau meddygol/cymdeithasol cymhellol
  • ychwanegu paragraff am frodyr a chwiorydd yn yr un flwyddyn ysgol nad ydynt yn frodyr ac yn chwiorydd genedigaeth luosog
  • egluro cyflwyno dogfennau sy'n ymwneud â chyfeiriad cartref plentyn.
Cytunodd y Cabinet ar drefniadau Derbyn i Ysgolion 2025 i 2026 ar 21 Mawrth 2024.

Gallwch weld y trefniadau derbyn 2025 i 2026 (473kb PDF)​.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion.​

E-bost: ymatebionysgolion@caerdydd.gov.uk

Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Ystafell 463, Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW​​
​​
​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd