Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar broses ddyrannu ysgolion

​Mae'n ofynnol i'r Cyngor adolygu ei drefniadau Derbyn Ysgolion yn flynyddol.

Cynigiodd y Trefniadau Derbyn ar gyfer 2022-2023:

  • Eglurhad o’r broses Allan o Oedran Cronolegol.
  • Eglurhad o’r Protocol Mynediad Teg.
  • Newid i’r flaenoriaeth a roddir o dan y meini prawf derbyn ar gyfer brodyr a chwiorydd genedigaeth luosog.
  • Eglurhad ar ganllawiau ar gyfer ysgolion lle mae plentyn sydd wedi’i ddyrannu lle yn yr ysgol yn methu mynychu’r ysgol.


Cafodd Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022-2023 eu hystyried gan Gabinet y Cyngor yn ei gyfarfod ar 18 Mawrth 2021.

Yn y cyfarfod hwn cytunodd y Cabinet ar drefniadau Derbyn i Ysgolion 2022-2023 fel y nodir ym Mholisi Derbyn 2022-2023.


 
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion:
 
Tîm Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion
Ystafell 401,
Neuadd y Sir,
Caerdydd,
CF10 4UW

029 2087 2720​​​​​​​​​​​​