Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Fforwm Derbyn

Mae Rheoliadau (Fforymau Derbyn) Addysg (Cymru) 2003, yn ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod yng Nghymru sefydlu fforwm derbyn.

Mae gan Fforymau Derbyn rôl allweddol i’w chwarae wrth sicrhau system derbyn deg sy’n hawdd ac yn syml i rieni ei deall.

Mae fforymau’n gyfrifol am fonitro cydymffurfiaeth â Chod Derbyn i Ysgolion 2013. Maen nhw’n fodd i awdurdodau derbyn a phartïon eraill â diddordeb drafod effeithlonrwydd trefniadau derbyn lleol, ystyried sut i ddelio â materion derbyn anodd a chynghori awdurdodau derbyn ar sut y gallant wella eu trefniadau.
© 2022 Cyngor Caerdydd