Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cysylltwch â'r llinell gymorth

​​​​Ar gyfer rhieni/gofalwyr Plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) cysylltwch â ni am gyngor neu wybodaeth bellach am gymorth eich plentyn ar gyfer ei anghenion dysgu ychwanegol. 

​​Llinell Gymorth Rhieni/Gofalwyr: 02920 872 731

​​​​​​ ​​​​​