Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i Gael Cymorth

​​​​​​

Siaradwch ag athro/athrawes eich plentyn - Os ydych chi'n credu fod gan eich plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) siaradwch ag athro neu Gydlynydd ADY eich plentyn.  I gael rhagor o fanylion a gwybodaeth, gwyliwch y canllaw fideo​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

Ceisiwch greu Cynllun Datblygu Unigol (CDU) gyda'ch gilydd - Os yw'r ysgol yn cytuno â chi bod gan eich plentyn ADY, bydd yr ysgol yn gweithio gyda chi a'ch plentyn i greu CDU. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch CDUau gweler ein tudalen  CDUau - Canllaw i Ddysgwyr​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ .

Trafodwch unrhyw bryderon gyda'r ysgol neu'r awdurdod lleol - Os nad yw'r ysgol yn cytuno bod gan eich plentyn ADY, neu os ydych yn anfodlon â chynllun datblygu unigol eich plentyn, trafodwch y mater gyda'r ysgol neu'r awdurdod lleol.  Gallwch gysylltu â'r awdurdod lleol drwy Linell Gymorth a Chyngor ADY.

Gallwch gael mynediad at eiriolwr - Os yw'r awdurdod lleol yn cytuno â'r ysgol ond eich bod yn dal yn anhapus, gall eich cyfeirio at wasanaethau eirioli annibynnol fel SNAP Cymru.  Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth Annibynnol SNAP Cymru - Ffôn: 0808 801 0608. 

Mae gennych hawl i apelio - Mae gan bob plentyn a pherson ifanc a'u rhieni neu ofalwyr yr hawl i apelio yn erbyn penderfyniadau i Dribiwnlys Addysg Cymru (TAC).

Ymwelwch â gwefan Gwasanaethau Addysg Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.


​​Llinell Gymorth Rhieni a ​Gofalwyr: 02920 872 731

​​​​​​ ​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd