Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cael cymorth

​​​​​​​​​​​​​​​Beth yw Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig?​​

Os nodir bod angen anghenion dysgu ychwanegol ar blentyn ar ôl asesiad, anfonir datganiad cadarnhau atoch.

A oes Angen Datganiad Anghenion Addysgol Arbennig ar fy Mhlentyn?​

Gall rhiant, gofalwyr ac ysgol eich plentyn ofyn am Asesiad Statudol os yw'n credu bod angen un arnynt.

Cymorth Ysgol i blant a phobl ifanc ag Anghenion Addysgol Arbennig

Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i'ch plentyn yn yr Ysgol.

Beth yw Nodyn yn lle Datganiad?​

Gellir cyhoeddi nodyn yn lle asesiad statudol.

Canllawiau i rieni a gofalwyr

Cyngor os nodwyd bod angen anghenion dysgu ychwanegol ar eich plentyn.​

Beth os nad wyf yn cytuno â phenderfyniad gan y Cyngor am fy mhlentyn?​​

Beth allwch chi ei wneud os nad ydych yn hapus â'r ddarpariaeth a wneir ar gyfer eich plentyn​.

​ ​