Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Tîm Nam ar y Clyw (NC)

Mae’r Tîm Nam ar y Clyw (NC) yn cynnwys athrawon cymwysedig plant a phobl ifanc â nam ar eu clyw a chynorthwyydd addysgu arbenigol.  Mae’r tîm yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc o bob oedran, o fabanod i blant sy’n gorffen ysgol. Mae’r tîm yn gweithio mewn partneriaeth agos â gweithwyr iechyd proffesiynol. 


Gall y tîm: 
  • ​Gynnig cymorth ychwanegol i ddisgyblion unigol a phlant cyn oed ysgol
  • Rhoi hyfforddiant i ysgolion i’w helpu i ddeall anghenion plant â nam ar y clyw ac i wneud addasiadau rhesymol i ddiwallu’r anghenion hynny.
  • Rhoi hyfforddiant, offer a deunydd i ysgolion i helpu plant â nam ar eu clyw, fel cymhorthion radio.