Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Timau Cymorth Nam ar y Clyw a Nam ar y

Y Tîm Nam ar y Clyw (NC)

​Mae’r Tîm Nam ar y Clyw (NC) yn cynnwys athrawon cymwysedig plant a phobl ifanc â nam ar eu clyw a chynorthwyydd addysgu arbenigol.

Tîm Nam ar y Golwg Caerdydd​

Mae tîm Nam ar y Golwg Caerdydd yn cynnwys athrawon cymwys ar gyfer pobl â nam ar y golwg, cynorthwywyr addysgu arbenigol ac arbenigwyr symudedd ac adsefydlu.

​​