Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Tîm Lleferydd ac Iaith

Prif nod y tîm Anawsterau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (SLCD) yw meithrin hyder a gallu staff mewn ysgolion i ddiwallu anghenion disgyblion ag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu. Mae'r tîm yn cynnwys athrawon arbenigol, therapydd iaith a lleferydd a chynorthwywyr addysgu arbenigol.

 

Gall y tîm:

 

  • Gynnig cymorth ychwanegol i ddisgyblion unigol
  • Cynnig rhaglen hyfforddi arbenigol, a elwir yn ‘ELKLAN' ar ôl y bobl a'i chreodd. Mae athrawon a chynorthwywyr addysgu sy'n cwblhau'r cwrs hwn yn gymwys i gynnig cymorth arbenigol i ddisgyblion ag anghenion lleferydd ac iaith mewn ystafell ddosbarth gynhwysol. Bellach, mae gan y rhan fwyaf o ysgolion cynradd yng Nghaerdydd, a llawer o ysgolion uwchradd, gynorthwywyr addysgu ac athrawon sydd wedi cael hyfforddiant ELKLAN
  • Helpu ysgolion i lunio rhaglenni arbennig i nodi a diwallu anghenion lleferydd ac iaith ar gam cynnar. Gelwir y rhaglenni yn Gysylltiadau Lleferydd a Chysylltiadau Iaith. Mae'r rhaglenni hyn bellach ar waith yn y rhan fwyaf o ysgolion cynradd ac maent yn cael eu cyflwyno mewn ysgolion uwchradd

 

Rhan bwysig o rôl y tîm yw cysylltu â thimau eraill yn y Gwasanaeth Addysg, therapyddion lleferydd ac iaith a rhieni i wneud yn siŵr bod pawb yn gweithio gyda'i gilydd i ddiwallu anghenion y plentyn.

 

Mae'r tîm hefyd yn cyfarfod â Grŵp Cynghori AFASIC​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn rheolaidd, sy'n sefydliad gwirfoddol sy'n cefnogi plant ag anghenion lleferydd ac iaith.

 

Siaradwch â'r Cydlynydd AAA yn ysgol eich plentyn i ddysgu mwy am gymorth arbenigol i ddisgyblion ag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu. Cysylltwch â swyddfa'r ysgol i gael gwybod pwy yw Cydlynydd AAA ysgol eich plentyn.