Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Tîm Dysgu ac Ymyrraeth

Mae'r Tîm Dysgu ac Ymyrraeth yn gweithio gydag ysgolion i'w helpu i gefnogi plant y mae angen rhagor o gymorth arnynt gyda sgiliau llythrennedd a rhifedd. Mae'r tîm yn cynnwys athrawon arbenigol a Chynorthwy-ydd Addysgu arbenigol.

 

Gall y tîm:

 

  • Gynnig cymorth ychwanegol i ddisgyblion unigol
  • Rhoi hyfforddiant
  • Helpu ysgolion i sefydlu rhaglenni llythrennedd a rhifedd arbennig megis SAIL, STARS a Talking Teddy/Siôn yn Siarad
  • Rhoi hyfforddiant a deunyddiau i ysgolion mewn perthynas ag amrywiaeth o raglenni a gyhoeddir
  • Rhoi hyfforddiant i athrawon a chynorthwywyr addysgu i ennill cymwysterau arbenigol wrth addysgu disgyblion ag anawsterau dysgu penodol fel dyslecsia a dyscalcwla

 

Siaradwch â Chydlynydd AAA ysgol eich plentyn i ddysgu mwy am gymorth arbenigol ar lythrennedd a rhifedd. Cysylltwch â swyddfa'r ysgol i gael gwybod pwy yw Cydlynydd AAA ysgol eich plentyn.