Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Tîm Cymorth Awtistiaeth

Mae'r Tîm Cymorth Awtistiaeth (TCA) yn gweithio gyda disgyblion, rhieni, ysgolion a gweithwyr proffesiynol eraill i sicrhau y caiff plant ​a phobl ifanc sydd ar y sbectrwm awtistig ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd gymorth digonol gan eu hysgol.

 

Mae'r tîm yn cynnwys athrawon arbenigol a chynorthwy-ydd addysgu arbenigol. Mae athrawon arbenigol o'r tair Canolfan Adnoddau Arbenigol yn Ysgol Uwchradd Cathays, Ysgol Uwchradd Cantonian ac Ysgol Gynradd Pentre-baen hefyd yn gweithio gyda'r tîm am ran o'r wythnos.

 

Yn ogystal â gweithio gydag ysgolion, mae'r tîm hefyd yn arwain y grŵp hyfforddiant traws-wasanaeth ar gyfer Strategaeth Awtistiaeth Caerdydd. Maent yn paratoi ac yn darparu hyfforddiant i amryw wasanaethau, gan gynnwys gweithwyr iechyd proffesiynol, gwasanaethau plant a'r sector gwirfoddol.

 

Mae'r tîm wedi arwain grŵp cymorth i rieni sydd wedi datblygu cyfres o weithdai i gynorthwyo rhieni plant sydd newydd gael diagnosis o awtistiaeth. Mae'r TCA wedi datblygu adnodd "Meddwl Drwy Awtistiaeth: fframwaith hunan-fyfyriol i ysgolion" er mwyn cynorthwyo pob ysgol i ddiwallu anghenion dysgwyr sydd ag anhwylderau ar y sbectrwm awtistig.

 

Siaradwch â Chydlynydd AAA ysgol eich plentyn i ddysgu mwy am gymorth arbenigol ar gyfer disgyblion sydd ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig. Cysylltwch â swyddfa'r ysgol i gael gwybod pwy yw Cydlynydd AAA ysgol eich plentyn.

​​