Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

A yw fy ysgol ar agor

​Weithiau, mae’n rhaid i ysgolion yng Nghaerdydd gau i ddisgyblion a staff oherwydd amgylchiadau annisgwyl. Gallai hyn fod oherwydd tywydd garw megis eira a rhew neu waith cynnal a chadw brys megis system wresogi sydd wedi torri.

Mae’r dudalen hon yn dangos statws ar agor neu ar gau pob ysgol yng Nghaerdydd sy'n cael eu rheoli gan Gyngor Caerdydd. Gall staff yn yr ysgol ac o fewn tîm addysg y cyngor ddiweddaru statws ysgol os digwydd bod rhaid iddi gau am unrhyw reswm.

Bydd gan ysgolion ddyddiadau tymor wedi’u gosod yn ogystal â dyddiau hyfforddi mewn swydd sy'n benodol i bob ysgol. Byddwch yn gweld symbol croes ar gyfer unrhyw ysgol sydd ar gau – wedi’i amserlennu neu heb ei amserlennu.

Weithiau gall ysgolion gau'n rhannol, er enghraifft os effeithir ar un rhan o'r ysgol yn unig. Gweler pob hysbysiad cau ysgolion i gael gwybodaeth.

Bydd ysgolion hefyd yn defnyddio eu sianeli cyswllt eraill, megis neges destun, gwefan neu'r cyfryngau cymdeithasol, i hysbysu rhieni a gwarcheidwaid o ysgolion yn cau yn annisgwyl.