Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynhwysiant Blynyddoedd Cynnar (Genedigaeth i 5 oed)

​​​​​​Mae Tîm Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar yn cynnig gwasanaethau i blant ag anghenion ychwanegol sydd hyd at 5 oed. Mae'r tîm yn cynnig cymorth a chyngor i deuluoedd a darparwyr gofal plant i sicrhau eu bod yn symud i feithrinfa neu ddosbarth derbyn yn ddidrafferth.

 

Prif nodau'r tîm yw:

  • rhoi arweiniad i nodi ac asesu plant ag Anghenion Anghenion Dysgu Ychwanegol ​yn gynnar.
  • cynllunio symud plant ag AAA ac anghenion meddygol sylweddol i leoliad blynyddoedd cynnar, a'u helpu i wneud hynny. Gan drefnu hyfforddiant, meddygol, asesiadau risg neu gynlluniau gofal yn ôl yr angen.
  • gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau iechyd, timau awdurdod lleol eraill a thimau darpariaeth arbenigol i ddechrau, datblygu a rheoli gwasanaethau cymorth a chyngor.
 
Ffoniwch ni ar 029 2067 1479 neu 029 2067 1466 i gael cyngor neu ragor o wybodaeth.

I gael rhagor o wybodaeth a chymorth i rieni/gofalwyr a phobl ifanc ewch i wefan Gwasanaethau Addysg Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd