Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Twf Swyddi Cymru+

​Mae Twf Swyddi Cymru + yn rhaglen addysg a hyfforddiant sy'n ymgorffori profiad gwaith, gan baratoi pobl ifanc ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol drwy eu helpu i fod yn 'barod am waith'. 

Porwch drwy gyfleoedd TSC+ (JGW+) yng Nghaerdydd:​

Sefydliad Dinas Caerdydd 

Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd  - Twf Swyddi Cymru + Ymgysylltu 

Mae cwrs Ymgysylltu Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn rhoi'r cyngor, y technegau a'r profiad i bobl ifanc fod yn barod am waith neu i symud ymlaen i addysg bellach. 

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau meddal mewn amgylchedd hyblyg er mwyn helpu i ddatgloi potensial pob myfyriwr ac nid yw'n rhoi unrhyw bwysau ar ennill cymwysterau.  

Ar ôl cwblhau cwrs ymgysylltu TSC+, gall myfyrwyr symud ymlaen i'r cwrs TSC+ datblygu Lefel 1.


Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd - TSC+ Datblygu Lefel 1 mewn Chwaraeon 

Mae cwrs TSC+ Datblygu Lefel 1 Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn caniatáu i bobl ifanc 16-19 oed gyfuno eu hastudiaethau â sesiynau ymarferol. 

Mae'r cwrs yn ddilyniant naturiol i fyfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs TSC+ Ymgysylltu. 

Mae gan y cwrs ffocws clir sy'n gysylltiedig â gwaith, sy'n cwmpasu'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y sector chwaraeon a hamdden. 

Mae unedau'n cynnwys sut mae'r corff yn gweithio, cynllunio rhaglen ffitrwydd, cynorthwyo hyfforddi a chyfleoedd gwaith mewn chwaraeon.  


ACT - Twf Swyddi Cymru+ (TSC+) 


Mae TSC+ yn rhaglen hyfforddi a datblygu a ariennir yn llawn sy'n rhoi'r sgiliau, y cymwysterau a'r profiad sydd eu hangen arnoch chi i ennill Prentisiaeth, sefydlu busnes neu ddod o hyd i swydd sy'n iawn i chi. 

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, rhwng 16-18 oed ac nad ydych mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant llawn amser gallech chi elwa o TSC+. Mae'n rhaglen hyblyg, wedi'i dylunio o'ch cwmpas.  Felly, mae'n opsiwn da p'un a ydych chi eisiau ychydig o help neu fwy o gefnogaeth gydag anghenion penodol.  


 
Rhagor o wybodaeth ar wefan hyfforddiant ACT.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Rhaglenni hyfforddi ITEC

Ar hyn o bryd mae ITEC yn cynnig y llwybrau canlynol drwy eu rhaglen hyfforddi:
  • Trin gwallt
  • Barbwr
  • Harddwch
  • Busnes 
  • Gwasanaeth Cwsmeriaid
  • Cerbydau Modur
  • Lletygarwch ac Arlwyo
  • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 
Cymerwch olwg ar gyfleoedd hyfforddi ​gydag ITEC.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Llamau - Dysgu am Oes

Dysgu am Oes yw rhaglen addysg a dysgu Llamau.

Mae'r rhaglen yn cynnig cyfleoedd dysgu i bobl ifanc wella eu hunan-barch, datblygu sgiliau a symud tuag at ddyfodol mwy hyderus ac annibynnol. Gall dysgwyr ennill cymwysterau ac achrediadau, trefnu lleoliadau gwaith a chael cyfleoedd gwirfoddoli a chymorth tuag at gyflogaeth a dysgu pellach.
​​
Gall unrhyw berson ifanc 16-24 oed nad yw mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar hyn o bryd fynychu Dysgu am Oes.

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd