Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhowch gynnig ar hyfforddeiaeth

​Rhaglen addysg a hyfforddiant yw rhaglen hyfforddi sy'n ymgorffori profiad gwaith, a pharatoi pobl ifanc ar gyfer eu gyrfaoedd yn y dyfodol drwy eu helpu i fod yn 'barod am waith'.

Porwch drwy gyfleoedd rhaglenni hyfforddi yng Nghaerdydd:​

Sefydliad Dinas Caerdydd 

Sefydliad Dinas Caerdydd - Ymgysylltu â Rhaglenni Hyfforddi 

Mae cwrs Ymgysylltu Rhaglenni Hyfforddi Sefydliad Dinas Caerdydd yn rhoi'r cyngor, y technegau a'r profiad i bobl ifanc fod yn barod am waith neu symud ymlaen i addysg bellach.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau meddal mewn amgylchedd hyblyg i helpu i ddatgloi potensial pob myfyriwr ac nid yw'n rhoi unrhyw bwysau ar ennill cymwysterau. 

Ar ôl cwblhau cwrs ymgysylltu rhaglenni hyfforddi, gall myfyrwyr symud ymlaen i'r cwrs Rhaglen Hyfforddiant Lefel 1.


Sefydliad Dinas Caerdydd - Rhaglen Hyfforddi Lefel 1 mewn Chwaraeon

Mae cwrs Lefel 1 Rhaglen Hyfforddi Sefydliad Dinas Caerdydd yn caniatáu i bobl ifanc 16-19 oed gyfuno eu hastudiaethau â sesiynau ymarferol. Mae'r cwrs yn ddilyniant naturiol i fyfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs Ymgysylltu â Rhaglen Hyfforddi.

Mae gan y cwrs ffocws clir sy'n gysylltiedig â gwaith, sy'n cwmpasu'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio yn y sector chwaraeon a hamdden. 

Mae unedau'n cynnwys sut mae'r corff yn gweithio, cynllunio rhaglen ffitrwydd, cynorthwyo hyfforddi a chyfleoedd gwaith mewn chwaraeon. 


Rhaglenni Hyfforddi ACT 

Mae ACT yn cynnig amrywiaeth o lwybrau rhaglen hyfforddi gan gynnwys:
 • Peirianneg modurol 
 • Astudiaethau’r tir a gofal anifeiliaid 
 • Harddwch 
 • Gweinyddu busnes 
 • Gofal
 • Adeiladu  
 • Wasanaeth cwsmeriaid 
 • Trin gwallt a barbwr 
 • Lletygarwch ac arlwyo 
 • Technoleg gwybodaeth 
 • Manwerthu  
 
Cymerwch olwg ar gyfleoedd rhaglenni hyfforddi gyda​g ACT.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

​​