Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mynd i'r brifysgol

​​​​​​​​​​​​​​Os ydych yn ystyried mynd i'r brifysgol gallwch weld casgliad o adnoddau gan brifysgolion yng Nghymru i'ch helpu i ddechrau arni gydag addysg uwch. Mwy o wybodaeth am baratoi at y brifysgol.​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​​

Mae nifer o brifysgolion i ddewis ohonynt yng Nghaerdydd: 
 
Mae gan bob prifysgol ddetholiad o gyrsiau i ddewis ohonynt.  Ewch i wefan pob prifysgol i gael gwybod pa gyrsiau maen nhw'n eu cynnig. 
Mae llawer o golegau a phrifysgolion hefyd yn cynnig graddau sylfaen.  Mae gradd sylfaen yn gymhwyster addysg uwch sy'n cyfuno dysgu academaidd â sgiliau yn y gweithle.  

Porwch drwy’r graddau sylfaen sydd ar gael yng Nghaerdydd:

Mae Gradd Sylfaen Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol Sefydliad Dinas Caerdydd yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru.

Mae'r Radd Sylfaen yn cynnig amrywiaeth o lwybrau gyrfa cyffrous o fewn y diwydiant pêl-droed.  Cyflwynir yr holl ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau drwy'r llwyfan dysgu ar-lein, mewn amgylchedd cefnogol.

Ochr yn ochr ag elfen academaidd y cwrs, bydd myfyrwyr yn cwblhau hyd at 200 awr o hyfforddiant gwirfoddol yn y gymuned, gan weithio gyda staff Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd ac Academi Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd.

Mae cyfle hefyd i astudio am drydedd flwyddyn i ennill cymhwyster lefel Baglor llawn.

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd