Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Paratoi i weithio

​​​​​​​​​​​ Caerdydd ar Waith​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae Caerdydd ar Waith yn cynnig swyddi dros dro gyda Chyngor Caerdydd. Maent yn paru recriwtiaid â chyfleoedd addas ac yn cynnig contractau byrdymor i roi hwb i’ch gyrfa.

I Mewn i Waith​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae’r Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am gyflogaeth neu sydd eisiau uwch-sgilio.

Gyrfa Cymru​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Gall Gyrfa Cymru eich helpu i gynllunio eich gyrfa, paratoi i gael swydd, a dod o hyd i'r prentisiaethau, y cyrsiau a'r hyfforddiant cywir a gwneud cais amdanynt.​

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn gweithio gyda phobl ifanc i ddatblygu’n bersonol, yn gymdeithasol ac yn addysgol. Maent yn darparu cymorth ac arweiniad i helpu pobl ifanc i gyrraedd eu llawn botensial.​

Gofalwn Cymru​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Cyngor ar weithio yn y maes gofal cymdeithasol gydag oedolion a phlant yng Nghymru. Adnoddau dysgu ar-lein i ddarganfod a yw gyrfa ym maes gofal yn addas i chi.

Ymddiriedolaeth y Tywysog – Tystysgrif Broffesiynol Cymorth TG Google Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Archwiliwch lwybr gyrfa mewn TG ac adeiladu sgiliau y mae galw mawr amdanynt gyda'r dystysgrif broffesiynol ar-lein hon.​

Dysgu i Oedolion Caerdydd - Dysgu ar gyfer Gwaith​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Mae Dysgu i Oedolion Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd dysgu hyblyg sydd wedi’u cynllunio i helpu dysgwyr i gymryd y cam cyntaf yn ôl i ddysgu, hyfforddiant neu gyflogaeth.​​

Cyfleoedd newydd i baratoi at gael swydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Dewch o hyd i gyfleoedd cyfredol yng Nghaerdydd i'ch helpu i baratoi at waith.​

Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru – Rhaglenni i bobl ifanc​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Dewch o hyd i raglenni ac adnoddau ar-lein i'ch helpu i fagu eich hyder, cael swydd neu ddechrau busnes. 

​​​ ​​ ​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​