Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Bod yn wirfoddolwr

​​​​​​​​​​​​​​​​
Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o roi yn ôl a chymryd rhan yn eich cymuned. 

Gall gwirfoddoli eich helpu i gwrdd â phobl newydd, rhoi cynnig ar bethau newydd, meithrin eich sgiliau a gwella eich hyder.  Gall eich helpu i benderfynu beth rydych chi'n ei fwynhau, a pha yrfa yr hoffech ei dilyn yn y dyfodol.  Gall gwirfoddoli hefyd helpu i wella eich CV a'ch gwneud yn fwy cyflogadwy.  

Mae llawer o gyfleoedd gwirfoddoli lleol ar gael yng Nghaerdydd:

Cyfleoedd gwirfoddoli cyfredol​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

Porwch drwy’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael ar hyn o bryd i bobl ifanc yng Nghaerdydd.

Gwirfoddoli Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Mae Gwirfoddoli Caerdydd yn cyfeirio trigolion Caerdydd at yr holl gyfleoedd, sefydliadau a chymorth sydd ar gael i alluogi gwirfoddoli yn y ddinas.

Gwirfoddoli Cymru​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Dewch o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru. Cofrestrwch fel gwirfoddolwr newydd ar-lein.

Gwirfoddoli FareShare Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​​​​

Dysgwch am wirfoddoli gyda FareShare Cymru. Sut i gofrestru a chyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael.

Gwirfoddoli Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

Dysgwch am wirfoddoli gyda Gwasanaethau Ieuenctid Caerdydd, y cyfleoedd sydd ar gael a sut i gymryd rhan.

Gwirfoddoli gydag Awyr Agored Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

Gweithgareddau cadwraeth a chyfleoedd gwirfoddoli gydag Awyr Agored Caerdydd.​

Gwirfoddoli ym Mharc Bute​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

Dysgwch am brosiectau a chyfleoedd gwirfoddoli y gallwch gymryd rhan ynddynt ym Mharc Bute.​

Gwirfoddoli yng Nghartref Cŵn Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

Cofrestrwch i wirfoddoli i fynd â chŵn am dro. Gwnewch gais i weithio yn y cytiau cŵn. Helpwch i gludo cŵn at y milfeddyg. Gwirfoddolwch i gasglu rhoddion.Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​​

Mae SVC yn elusen annibynnol sy'n cael ei harwain gan wirfoddolwyr yng Nghaerdydd. Mae’n gweithio gyda phobl ddigartref, plant a phobl ifanc, pobl ag anableddau, a'r amgylchedd. Dysgwch sut i wirfoddoli gyda SVC.

 
Mwy​:


© 2022 Cyngor Caerdydd